'Het Jaartallenleven van Leuven' opgenomen op UNESCO'S Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid
'Het Jaartallenleven van Leuven' door de Vlaamse Gemeenschap opgenomen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed
Mannen van 69

Vriendenkring "Mannen van 1969" vzw

"Onstaan der jaartallen van Leuven"


Logo "Leuven"

Het bestaan van de ‘Mannen van het Jaar’ is een typische eigenaardigheid van Leuven, een unicum in Europa en wellicht op wereldniveau. Normaal wordt aangenomen dat de Mannen van 1840 aan de wieg stonden van de ‘Vriendenkring Mannen van . . . ‘ in café ‘De Bierkorf’ aan de Naamsestraat te Leuven. Het vieren van de vijftigste verjaardag is het oorspronkelijke en voornaamste doeleinde. Geleidelijk werden ook nevenactiviteiten georganiseerd.

Het specifieke van de Leuvense jaartallen is wel het stichten van een vriendenkring louter op basis van het gemeenschappelijk geboortejaar met uitsluiting van om het even welk beletsel van sociale, politieke, godsdienstige of filosofische aard. Belangrijk is dat men NIET in Leuven dient geboren te zijn of te wonen om deel uit te maken van een vriendenkring.

"Verbond der Jaartallen"

Elk jaartal zal een eigen logo, vlag en kostuum kiezen. Deze onderscheiden de diverse jaartallen en worden gedragen tijdens officiële gelegenheden.

Vanaf de veertigste verjaardag volgen 10 actieve jaren met samenkomsten en organisatie of deelname aan diverse activiteiten. Na tien jaar activiteit gaat men over naar de ‘Abrahams’ en doet men het rustiger aan.

De meeste jaartallen hebben een ‘Marraine’. De marraine, het woord zegt het zelf (meter), wordt geacht op dezelfde wijze op te treden tegenover de vriendenkring als in het normale leven.

 

 created by BarStel