'Het Jaartallenleven van Leuven' opgenomen op UNESCO'S Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid
'Het Jaartallenleven van Leuven' door de Vlaamse Gemeenschap opgenomen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed
Mannen van 69

Vriendenkring "Mannen van 1969" vzw

Legende
enkel Mannen van '69
enkel leden Blok 9

Agenda 2017 - Vergaderignen


Ledenvergaderignen

Deze gaan zoals steeds door op een vrijdag om 20u30
in ons lokaal → café Sport - Martelarenplein 3 - 3000 Leuven

• 20 Januari – Alg.Statutaire Vergadering
• 13 September – o.a. Info vergadering Reis Zeeland

Blok 9 vergaderignen

Deze gaan zoals steeds door op een vrijdag om 20u30
in ons lokaal → café Sport - Martelarenplein 3 - 3000 Leuven

• 29 Juni – o.a. Info Meyboomplanting 2017
• 29 November

Bestuursvergaderignen

Deze gaan zoals steeds door op een vrijdag om 20u30
in ons lokaal → café Sport - Martelarenplein 3 - 3000 Leuven

• 11 Januari
• 23 Februari
• 29 Maart
• 26 April
• 31 Mei
• 29 Juni
• 29 Juli
• 30 Augustus
• 13 September
• 25 Oktober
• 29 November
• 20 December

 created by BarStel