'Het Jaartallenleven van Leuven' opgenomen op UNESCO'S Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid
'Het Jaartallenleven van Leuven' door de Vlaamse Gemeenschap opgenomen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed
Mannen van 69

Vriendenkring "Mannen van 1969" vzw

Legende
enkel Mannen van '69
enkel leden Blok 9

Agenda 2018 - Vergaderignen


Ledenvergaderignen

Deze gaan zoals steeds door op een woensdag om 20u30
→ café Leuven Central - Margarethaplein 3 - 3000 Leuven

• 19 Januari – Alg.Statutaire Vergadering
• 12 September – o.a. Info vergadering Reis Champagnestreek/Reims

Blok 9 vergaderignen

Deze gaan zoals steeds door op een woensdag om 20u30
→ café Tempo - Baron August de Becker Remyplein 52 - 3010 Leuven

• 30 Mei – o.a. Info Meyboomplanting 2018
• 31 Oktober – o.a. Evaluatie blokwerking 2018

Bestuursvergaderignen

Deze gaan zoals steeds door op een woensdag om 20u30
→ café Leuven Central - Margarethaplein 3 - 3000 Leuven

• 21 Februari
• 28 Maart + Mannen van 1979
    –> uitzonderlijk in café Tempo - Baron August de Becker Remyplein 52 - 3010 Leuven
• 25 April
• 27 Juni
• 29 Augustus
• 28 November
• 19 December (Locatie nog te bepalen)

 created by BarStel