'Het Jaartallenleven van Leuven' opgenomen op UNESCO'S Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid
'Het Jaartallenleven van Leuven' door de Vlaamse Gemeenschap opgenomen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed
Mannen van 69

Vriendenkring "Mannen van 1969" vzw

"De Leivese Meyboom • DEN IENEGE ECHTE"


Vriendenkring "Mannen van 69" - Meyboom
Vriendenkring "Mannen van 29" Vriendenkring "Mannen van 39" Vriendenkring "Mannen van 49" Vriendenkring "Mannen van 59" Vriendenkring "Mannen van 69"

De Meyboom, symbool van het jonge ontluikende leven en de groei, dient traditiegetrouw geplant te worden op 9 augustus, de vooravond van Sint-Laurentius en dit vóór 17h00. Het feest kan bogen op een zeven eeuwen oude traditie, die steunt op diverse legenden en herinnert aan een overwinning van Brussel op Leuven. Volgens anderen aan een huwelijksplechtigheid waarbij een edelman uit Leuven huwde met een meisje uit de Brusselse Bas-fondswijk. Hij gaf geld om op Sint-Laurentiusdag feest te vieren en een Meyboom te planten.

De legende die zowel in Brussel als in Leuven naar voren wordt geschoven, klinkt echter anders. Op een dag in 1213 vond te Brussel een bruiloftsfeest plaats in een afspanning. Tijdens het feest bemerkten de genodigden een bende onruststokers uit Leuven. Het kwam tot een handgemeen en de Brusselaars dreigden het onderspit te moeten delven, tot zij plots werden bijgestaan door de gezellen van Sint-Laurentius. De Leuvenaars verloren en Jan III, hertog van Brabant, gaf de gezellen de toelating om jaarlijks op 9 augustus de Meyboom te planten. Dit privilege zou vervallen indien de Leuvenaars zich vóór 17h00 meester konden maken van de boom. Alhoewel de legende gesitueerd is in 1213, werd pas in 1308 aan deze gebeurtenis vaste vorm gegeven.

In 2012 hebben we dus de 704de Meyboomplanting; de 39ste in Leuven sinds 1974. Dit wil zeggen dat Brussel tot heden slechts 665 officiële plantingen heeft gekend aangezien de Brusselaars sinds 1974 hun privilege verloren hebben. De 'Mannen van 1929' besloten in 1974 de Brusselaars dit recht af te nemen en de enige echte Meyboom naar Leuven over te brengen. Vermomd als journalisten kwamen ze erachter welke boom de Brusselaars hadden aangeduid voor de planting. 's Nachts trokken ze er op uit om de boom om te hakken en mee te nemen. Op de stronk lieten ze volgend opschrift na: 'Brusselaars hier heeft uw boom gestaan, de Leuvenaars zijn ermee vandoor gegaan'. Op 9 augustus 1974 stond hij vóór 17.00 u op de Grote Markt te Leuven. De Brusselaars tilden niet zwaar aan het voorval en gingen gewoon verder met hun Meyboomplanting.

Beide steden eigenen zich sindsdien het recht toe de 'echte' Meyboom te planten. Het soort boom heeft voor de Brusselaars geen belang; in Leuven kiest men voor een zilverberk omdat deze langer groen blijft. De boom wordt in Brussel reeds de volgende dag weggehaald; in Leuven blijft hij echter staan tot na de tweede zondag van de maand september, de jubileumdag van de 'Vriendenkringen Mannen van het Jaar' en het 'Verbond der Jaartallen'. In Leuven zetten de 'Vriendenkringen Mannen van het Jaar' de traditie verder, meer bepaald binnen het 'Blok 9'. Na het jaartal '1929', volgden de jaartallen '1939','1949' en '1959'. In 2010 werd de fakkel overgenomen door de 'Mannen van 1969', de huidige Leuvense Meyboomplanters.

 created by BarStel